pomoc
zapisy
studenci
e-learning
Nowy kierunek studiów: Badanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych

Doświadczenie
                             Profesjonalizm
                                                         Skuteczność

o MCSiD

Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa zostało utworzone w 2004 r i rozpoczęło swoją działalność jako firma oferująca usługi: szkoleniowe, doradztwa oraz w zakresie przeprowadzania audytów oraz sporządzania opinii i ekspertyz.

Jesteśmy zarejestrowani jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego m.st. Warszawy pod numeren 881K oraz wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00097/2005.

Usługi szkoleniowe:

Świadczymy usługi edukacyjne na wysokim poziomie, według ujednoliconych standardów edukacyjnych, w zakresie rachunkowości, podatków i finansów.

Oferujemy:

 • Studia podyplomowe
 • Szkolenia i kursy otwarte oraz zamknięte

Usługi doradztwa:

Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych zarówno liderom rynku jak również małym i średnim przedsiębiorstwom ze wszystkich sektorów gospodarki.

Audyty:

W ramach usług audytorskich Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa:

 • przeprowadza audyty finansowe stanowiące element audytów rejestrujących/certyfikujących w ośrodkach ubiegających się albo już zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla MŚP. Audyty te polegają na ocenie potencjału ekonomicznego ośrodków w kontekście ich zdolności do wywiązywania się z przyjętych na siebie zobowiązań świadczenia usług w ramach KSU. Do tej pory na terenie całej Polski wykonaliśmy ponad 460 takich audytów.
 • przeprowadza audyty projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zapewniamy realizację tego typu zadań stosownie do postanowień Miedzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Audyty projektów współfinansowanych ze środków UE przeprowadzane są przez odpowiednio przygotowanych i doświadczonych Biegłych Rewidentów oraz Audytorów Wewnętrznych.

Opinie i ekspertyzy:

Nasza firma w swoim działaniu stawia na wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług. Dzięki dobrej znajomości rynku, doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom naszych ekspertów z różnych dziedzin od lat sporządzamy opinie na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa, Wymiaru Sprawiedliwości - sądów i prokuratur na terenie całego kraju oraz innych podmiotów.

 

 

Aktualności

Nabór 2019/2020

Szanowni Państwo,

prowadzimy nabór na STUDIA PODYPLOMOWE na kierunkach:

 • "Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna” 
 • "Finanse i rachunkowość budżetowa”
 • "Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw”
 • "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w procesie zarządzania kadrami”
 • "Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych"
 • "Zamówienia publiczne"
 • "Badanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych"
 • "Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego" 
 • "Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w bankach”

Dokładne informacje znajdą Państwo w zakładce Studia podyplomowe.

otwórz w oknie