pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Studia podyplomowe

W ramach działalności „Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa” wspólnie z Polską Akademią Nauk Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa prowadzi studia podyplomowe w zakresie:

 • "Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw”
 • "Finanse i rachunkowość budżetowa”
 • "Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w bankach”
 • "Wycena wartości przedsiębiorstw”
 • "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w procesie zarządzania kadrami”
 • "Rachunkowość zarządcza"
 • "Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych"
 • "Zarządzanie procesami kontroli"
 • "Zarządzanie nieruchomościami publicznymi"
 • "Zarządzanie zasobami ludzkimi"
 • "Zamówienia publiczne"
 • "Badanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych"

W ramach działalności „Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa” wspólnie z Polską Akademią Nauk Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa i Wydziałem Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej prowadzi studia podyplomowe w zakresie:

 • "Audyt bezpieczeństwa informatycznego w bankach"

W ramach działalności „Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa” wspólnie Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowym Instytutem Badawczym i Polską Akademią Nauk Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa prowadzi studia podyplomowe w zakresie:

 • "Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego" 
 • "Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna” 
 • "Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji"