pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Wycena Wartości Przedsiębiorstw

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk  i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa zaprasza na Studia Podyplomowe

Wycena Wartości Przedsiębiorstw


Cel studiów:
Celem Studiów jest przygotowanie absolwenta do wyceny wartości przedsiębiorstwa. Program zajęć obejmuje przedstawienie w sposób kompleksowy czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa, aspektów prawnych i podatkowych związanych z wyceną przedsiębiorstwa jak również prezentację celów, procedury i metod wyceny przedsiębiorstwa i jego wartości niematerialnych i prawnych.

Program studiów:

 • Makroekonomia
 • Strategiczne aspekty wartości przedsiębiorstwa
 • Marketingowe aspekty wartości przedsiębiorstwa
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Elementy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Elementy prawa podatkowego
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw
 • Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw
 • Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstw
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Warunki i sposób zaliczania studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego prezentację pracy (5-10 minut) oraz następujących po prezentacji pytań dotyczących pracy.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • zgłoszenie na studia pobierz
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • dowód wpłaty wpisowego
 • podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pobierz

Opłata za studia:

Opłata za całość studiów wynosi:

 • czesne 4 625,00 zł możliwość wpłaty w dwóch ratach. Pierwsza rata w  wysokości 2 225,00 zł płatna przed rozpoczęciem I semestru i druga rata w wysokości 2 400,00 zł płatna przed rozpoczęciem II semestru,
 • wpisowe 175,00 zł płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów.

Opłaty należy wnosić do „Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa” Sp. z o.o. na konto:

Bank Pekao S.A.
nr rachunku 61 1240 6104 1111 0000 4786 0481
Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia w ramach studiów odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godz. 9:00-16:10.

Planowany początek zajęć to październik 2019 rok!*

* - w przypadku gdy zbierze się odpowiednia grupa

Dodatkowych informacji udziela:

Dział Szkolenia MCSiD
tel: (22) 826-41-41(22) 826-41-41
email: studia@mcsid.pl
ul. Świętojerska 5/7
00–236 Warszawa

 

do pobrania