pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Audyt

Nasza firma  kładzie duży nacisk na angażowanie wybitnych specjalistów z różnych dziedzin. Ich wiedza i bogate doświadczenie nabyte podczas wieloletniej praktyki w wykonywaniu zawodu: biegłego rewidenta, audytora wewnętrznego, prawnika, ekonomisty , księgowego, doradcy podatkowego, biegłego sądowego z zakresu budownictwa, inspektora nadzoru, rzeczoznawcy kosztorysowego i informatyka gwarantują wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług.

W ramach usług audytorskich Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa:

  • przeprowadza audyty finansowe stanowiące element audytów rejestrujących/certyfikujących w ośrodkach ubiegających się albo już zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla MŚP. Audyty te polegają na ocenie potencjału ekonomicznego ośrodków w kontekście ich zdolności do wywiązywania się z przyjętych na siebie zobowiązań świadczenia usług w ramach KSU. Do tej pory na terenie całej Polski wykonaliśmy ponad 460 takich audytów.
  • przeprowadza audyty projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa realizuje tego typu zadania  zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Audyty projektów współfinansowanych ze środków UE przeprowadzane są przez odpowiednio przygotowanych i doświadczonych Biegłych Rewidentów oraz Audytorów Wewnętrznych.