pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Opinie i ekspertyzy

Nasza firma  w swoim działaniu stawia na wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług. Dzięki dobrej znajomości rynku, doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom naszych ekspertów z różnych dziedzin od lat sporządzamy opinie na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa, Wymiaru Sprawiedliwości - sądów i prokuratur na terenie całego kraju, samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów między innymi w zakresie :

 • rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań
 • obrotu gospodarczego
 • procesu prywatyzacji
 • udzielania i wykorzystania środków w ramach pomocy publicznej
 • wykorzystania środków unijnych
 • wykorzystania środków publicznych w samorządach terytorialnych
 • zamówień publicznych
 • wyceny wartości przedsiębiorstw
 • wyceny wartości niematerialnych i  prawnych
 • wyceny nieruchomości
 • spełnienia przesłanek upadłości podmiotu