pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Rachunkowość Zarządcza

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa zapraszają na Studia Podyplomowe

Rachunkowość Zarządcza

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych i nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej  z zakresu rachunkowości zarządczej.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) i zajmują się zarządzaniem podmiotami gospodarczymi oraz przygotowują niezbędne dane w celu podejmowania decyzji na poszczególnych szczeblach zarządzania.

Tryb naboru:
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Planowany początek zajęć to październik 2019 rok!*

* - w przypadku gdy zbierze się odpowiednia grupa

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • zgłoszenie na studia pobierz
 • odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • dowód wpłaty wpisowego
 • podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pobierz

Program studiów:
Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość finansowa
 • Prawo
 • Ekonomika
 • Matematyka
 • Podatki
 • Techniki IT w biznesie

Program obejmuje 288 godzin zajęć dydaktycznych.

Warunki i sposób zaliczenia studiów:
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne złożenie egzaminów z następujących przedmiotów:

 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość finansowa
 • Prawo
 • Ekonomika
 • Matematyka
 • Podatki

Opłata za studia:

Opłata za całość studiów wynosi:

 • czesne 6 150,00 zł możliwość wpłaty w dwóch ratach. Raty w wysokości: pierwsza 3 150,00 zł, druga 3 000,00 zł, płatne przed rozpoczęciem każdego z semestrów, nie później niż w dniu rozpoczęcia studiów lub 5 950,00 zł przy wpłacie jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć
 • wpisowe 175,00 zł płatne nie później niż w dniu złożenia dokumentów