pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Partnerzy

Mamy podpisane porozumienia o współpracy:

 1. z wyższymi uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi ośrodkami:
  • Polską Akademią Nauk Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  • Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytutem Badawczym
  • Politechniką Łódzką
  • Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
  • Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
  • Ośrodkiem Badań Jakości Wyrobów ZETOM w Warszawie
 2. z jednostkami samorządu terytorialnego
 3. z organizacjami pozarządowymi, między innymi:
  • Stowarzyszeniem AISEC Polska
  • Polskim Towarzystwem Ekonomicznym
  • Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym
  • Stowarzyszeniem Syndyków, Rzeczoznawców i Doradców Gospodarczych "Polska Europa"
  • Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy
  • Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
  • Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza
  • Mazowieckim Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych