pomoc
zapisy
studenci
e-learning

Aktualności

Nowe kierunki studiów podyplomowych!

Informujemy, że od października 2013 roku wprowadzamy do oferty nowe kierunki studiów podyplomowych:

I. „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego”

II. „Aktuariusz”

III. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych”

IV. „Rozwój Zrównoważony na poziomie lokalnym”

V. „Rachunkowość w Agrobiznesie”

VI. „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna w Bankach”

 

do pobrania